Vetlanda kommun

Kjell Sandahl

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Valberedningen Ledamot
Parlamentariska kommittén Ledamot
Kommundelsrådet för Nye Ledamot
Höglandets Räddningstjänstförbund, direktionen 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot