Vetlanda kommun

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Höglandets Räddningstjänstförbund, direktionen Ledamot
Parlamentariska kommittén Ordförande
Tekniska nämndens arbetsutskott 1:e vice ordförande
Tekniska nämnden 1:e vice ordförande