Vetlanda kommun

Percy Karlsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Parlamentariska kommittén Ordförande 1 1
Tekniska nämnden 1:e vice ordförande 1 1
Kommunfullmäktige Ledamot 6 2
Höglandets Räddningstjänstförbund, direktionen Ledamot 1 1
Tekniska nämndens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2 1