Vetlanda kommun

Stig-Göran Fransson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Valberedningen Ersättare 9
Vård- och omsorgsnämnden Ledamot 5 1
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Ledamot 4 1
Kommunfullmäktige Ersättare