Vetlanda kommun

Per Eckerberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Höglandets överförmyndarnämnd 1:e vice ordförande