Vetlanda kommun

Petra Brannestam

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare