Vetlanda kommun

Petra Brannestam

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot 6 2
Kommunfullmäktige Ersättare