Vetlanda kommun

Lars Brihall

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 5 2
Styrelsen för Njudung Avfallshantering AB Ledamot
Valberedningen 1:e vice ordförande 4 1
Kommunfullmäktige Ledamot 13 3
Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB Ledamot 5 1
Styrelsen för Njudung Vetlanda Elnät AB Ledamot 3 1
Kommunstyrelsen Ledamot 9 2