Vetlanda kommun

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Styrelsen för Njudung Energi Vetlanda AB Ledamot
Valberedningen 1:e vice ordförande
Styrelsen för Kretslopp Sydost Ledamot
Styrelsen för Njudung Avfallshantering AB Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Styrelsen för Njudung Vetlanda Elnät AB Ledamot
Kommunstyrelsen Ledamot