Vetlanda kommun

Thor-Erik Rydén

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommundelsrådet för Nye Ledamot