Vetlanda kommun

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunala pensionärsrådet Ordförande
Valnämnden Ordförande
Höglandets Räddningstjänstförbund, direktionen Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot