Vetlanda kommun

Nils-Erik Olofsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunala pensionärsrådet Ordförande
Höglandets Räddningstjänstförbund, direktionen Ersättare
Valnämnden Ordförande