Vetlanda kommun

Nils-Erik Olofsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunala pensionärsrådet Ordförande
Valnämnden Ordförande
Kommunfullmäktige 1:e vice ordförande
Höglandets Räddningstjänstförbund, direktionen Ersättare
Kommunstyrelsen Ersättare