Vetlanda kommun

Nils-Erik Olofsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunfullmäktige 1:e vice ordförande 17 5
Kommunstyrelsen Ersättare 16
Kommunala pensionärsrådet Ordförande 1 1
Höglandets Räddningstjänstförbund, direktionen Ersättare 4
Valnämnden Ordförande 1 1