Vetlanda kommun

Tommy Bengtsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Tekniska nämnden Ersättare 17
Kommunfullmäktige Ersättare