Vetlanda kommun

Veronica Larsdotter Ek

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare