Vetlanda kommun

Hans Svensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunfullmäktige Ledamot 15 2
Tekniska nämnden Ledamot 9 1
Kommunstyrelsen Ersättare 25
Parlamentariska kommittén Ersättare 14