Vetlanda kommun

Hans Svensson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Parlamentariska kommittén Ersättare
Tekniska nämnden Ledamot