Vetlanda kommun

Kjell Åke Nottemark

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommundelsrådet för Bäckaby Ledamot