Vetlanda kommun

Kjell Åke Nottemark

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommundelsrådet för Bäckaby Ledamot 1 1
Tekniska nämnden Ersättare 13