Vetlanda kommun

Anders Bengtsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunala rådet för funktionshindrade Ordförande 1 1
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Ordförande 1 1
Kommunfullmäktige Ledamot 23 4
Kommunstyrelsen Ledamot 5 2
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande 3 1
Valberedningen Ersättare