Vetlanda kommun

Anders Bengtsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Valberedningen Ersättare 12
Kommunfullmäktige Ledamot 23 4
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Ordförande 1 1
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande 3 1
Kommunala rådet för funktionshindrade Ordförande 1 1