Vetlanda kommun

Anders Bengtsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunstyrelsen Ersättare
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Ledamot
Kommunala rådet för funktionshindrade Ordförande
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande
Valberedningen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot