Vetlanda kommun

Anders Bengtsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedningen Ersättare
Vård- och omsorgsnämnden Ledamot
Kommunala rådet för funktionshindrade Ledamot