Vetlanda kommun

Lola Frödeberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommundelsrådet för Ökna-Karlstorp Ledamot 5 2
Kommunstyrelsen Ledamot 10 3
Parlamentariska kommittén Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot 8 2
Vård- och omsorgsnämnden Ersättare