Vetlanda kommun

Lola Frödeberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommundelsrådet för Ökna-Karlstorp Ledamot
Vård- och omsorgsnämnden Ersättare
Kommunstyrelsen Ledamot
Parlamentariska kommittén Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot