Vetlanda kommun

Lola Frödeberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunstyrelsen Ledamot 10 3
Kommundelsrådet för Ökna-Karlstorp Ledamot 5 2
Kommunfullmäktige Ledamot 8 2
Vård- och omsorgsnämnden Ersättare 15
Parlamentariska kommittén Ersättare 12