Vetlanda kommun

Kjell-Egon Strandh

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommundelsrådet för Bäckaby Ordförande