Vetlanda kommun

Malin Brihall

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot 7 2
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ersättare
Kommunfullmäktige Ledamot 30 6