Vetlanda kommun

Gunnar Holm

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommundelsrådet för Björkö Ledamot