Vetlanda kommun

Willis Josefsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden Ersättare
Parlamentariska kommittén Ledamot
Kommunstyrelsen Ersättare
Kommunfullmäktige Ersättare
Valberedningen Ersättare