Vetlanda kommun

Mattias Funk

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden Ersättare