Vetlanda kommun

Jan-Erik Josefsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Valberedningen Vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Ordförande
Kommunala rådet för funktionshindrade Ordförande
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande