Vetlanda kommun

Agneta Lindberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ersättare
Kommunala rådet för funktionshindrade Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot