Vetlanda kommun

Agneta Lindberg

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Ersättare
Kommunala rådet för funktionshindrade Ledamot 4 2
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot 2 2