Vetlanda kommun

Cecilia Rylander

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Vård- och omsorgsnämnden 2:e vice ordförande 6 1
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Ledamot 3 1