Vetlanda kommun

Cecilia Rylander

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden 2:e vice ordförande
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot