Vetlanda kommun

Andreas Elamsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Valberedningen Ersättare
Barn- och utbildningsnämnden 1:e vice ordförande
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1:e vice ordförande
Kommunstyrelsen Ledamot