Vetlanda kommun

Andreas Elamsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunstyrelsen Ledamot 7 2
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1:e vice ordförande 2 1
Barn- och utbildningsnämnden 1:e vice ordförande 5 1
Kommunfullmäktige Ledamot 14 2