Vetlanda kommun

Daniel Lundström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Styrelsen för Witalabostäder AB Ledamot
Höglandets överförmyndarnämnd Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare
Styrelsen för Vetlanda Industrilokaler Ledamot