Vetlanda kommun

Daniel Lundström

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Höglandets överförmyndarnämnd Ledamot 1 1
Kommunfullmäktige Ersättare
Styrelsen för Witalabostäder AB Ledamot 2 2
Styrelsen för Vetlanda Industrilokaler Ledamot 2 2