Vetlanda kommun

Eva-Karin Hjalmarsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Vård- och omsorgsnämnden Ersättare