Vetlanda kommun

Conny Axelsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Tekniska nämnden Ledamot