Vetlanda kommun

Conny Axelsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunfullmäktige Ersättare
Tekniska nämnden Ledamot 2 2
Tekniska nämndens arbetsutskott Ersättare 6