Vetlanda kommun

Ejlon Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Socialnämnden 1:e vice ordförande