Vetlanda kommun

Ejlon Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Socialnämnden 2:e vice ordförande 7 1