Vetlanda kommun

Henrik Freij

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunfullmäktige Ersättare
Miljö- och byggnämnden Ledamot 4 2