Vetlanda kommun

Gun-Britt Sigfridsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Kultur- och fritidsnämnden 1:e vice ordförande
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Ledamot
Kommunfullmäktige Ersättare