Vetlanda kommun

Gun-Britt Sigfridsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kultur- och fritidsnämnden Ledamot 7 1
Kommunfullmäktige Ersättare