Vetlanda kommun

Anna Sognefur

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare 15
Kommundelsrådet för Korsberga Ledamot 4 2