Vetlanda kommun

Anna Sognefur

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag
Barn- och utbildningsnämnden Ersättare
Kommunala rådet för funktionshindrade Ledamot
Kommundelsrådet för Korsberga Ordförande