Vetlanda kommun

Ingemar Sturesson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kommunfullmäktige Ledamot 34 4
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot 9 1