Vetlanda kommun

Robin Wallén Nilsson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Kultur- och fritidsnämnden Ordförande 3 1
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Ordförande 1 1
Kommunfullmäktige Ledamot 16 3