Vetlanda kommun

Jan Johansson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda har.

Instans Uppdrag Mandat Invalsordning
Styrelsen för Vetlanda Industrilokaler Ledamot 6 2
Styrelsen för Vetlanda Stadshus AB Ledamot 5 1
Höglandsförbundet, direktionen Ledamot 2 1
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 4 1
Kommunstyrelsen 2:e vice ordförande 8 1
Kommunfullmäktige Ledamot 2 1
Parlamentariska kommittén Ledamot 4 1
Styrelsen för Witalabostäder AB Ledamot 6 2